Υπηρεσίες μηχανικών και αρχιτεκτόνων

Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί και αρχιτέκτονες του γραφείου μας σας προσφέρουν άμεσα και αποτελεσματικά τις υπηρεσίες τους με συνέπεια στο χρόνο και το κόστος αποπεράτωσης του έργου με στόχο την εξ’ ολοκλήρου κάλυψη των αναγκών σας και με γνώμονα την εργονομία και την αισθητική αρτιότητα του αποτελέσματος

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής εργασίες:

  • Οικοδομικές άδειες
  • Αδειες λειτουργίας καταστημάτων
  • Επίβλεψη τεχνικών έργων
  • Τεχνικοί σύμβουλοι
  • Ενεργειακά πιστοποιητικα
  • Έλεγχοι στατικής επάρκειας
  • Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
35996532 - yellow helmet, calculator, level and project drawings